Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup formy wtryskowej do nakrętek (urządzenie nowe, rok produkcji 2022 lub 2023)

Inwestycja realizowana w ramach:

  • Działania: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
  • Program Operacyjny: PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
  • Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy
  • Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na działalność firmy SELPO poprzez realizację inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach
CONTACT

WRITE TO US

ADDRESS

Producer Of Brushes And Caps For Nail Polish