ABOUT SELPO

The company SELPO has been operating on the plastics market since 1978. In small steps, initially producing household goods and toys, we moved to highly technologically advanced processing. Currently, our experience, as well as a very modern machine park, allow us to produce products with high quality and aesthetic standards. 

The company's offer includes brushes for nail polish, caps for nail polish, various types of closures for cosmetic packaging, plastic bottles as well as glass bottles.

As a packaging manufacturer, we also work with individual projects. Together with you, we will design and produce packaging for products of the highest quality and in accordance with your ideas.

Another profile of our activity is production on entrusted equipment. We provide our customer with our experience and machinery.

Our experience also allows us to offer technical advice in the construction of plastic products and the optimization of equipment necessary for their production. 

Selpo is first of all the people.
Our team consists of people with over 20 years of experience in the industry.

Packaging is our passion!

OUR SERVICES

Production on the entrusted tooling.

We have modern injection molding machines with a clamping force from 60 to 400 tons and an injection weight of up to 984 grams (for PS). We process polypropylene, polyethylene and technical plastics (PA, POM), also those filled with glass fiber. The customer`s tools are used with maximum care for their proper use. Only qualified employees have access to them. Our facilities are monitored 24 hours a day through a system of industrial cameras. Additionally, they are equipped with an alarm and fire alarm system with direct notification of the security agency. Injection mold warehouses are made of refractory materials, have fire doors with fire resistance EI 60, which close automatically in the event of fire.

Development of utility models

Many years of experience and good contacts with companies producing injection molds allow us to offer our clients assistance in designing packaging, implementing them into production and optimizing the equipment necessary for their production.

In-mold labeling (IML)

We can offer our customers the decoration / labeling of products with the use of labeling technology in the form of IML (In-mold-labeling). This means that the label provided by the customer is embedded in the product during the production process. As a result, the label always remains in place, does not move or get dirty. 

Decorating caps for nail polish

On request, we offer hot-stamping, metallization and silkscreen for all types of nail polish caps.

SUBSIDY
2 (1)

Firma SELPO Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Uruchomienie produkcji Zakrętek do lakierów do paznokci z tworzywa z recyklingu dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania formy do wtrysku poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz umiędzynarodowienie produktów firmy”

Projekt jest realizowany w dwóch modułach.

Pierwszy moduł to wdrożenie innowacji, którego celem jest stworzenie ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych zakrętek do lakierów do paznokci, które są produkowane z tworzyw sztucznych i nie są biodegradowalne. Projekt zakłada wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji zakrętek poprzez zastosowaniu w procesie technologicznym innowacyjnego zgłoszonego do opatentowania przez firmę Selpo rozwiązania formy do wtrysku.

W ramach modułu zaplanowano tylko jedno zadanie dotyczące zakupu, instalacji i uruchomienia maszyn i urządzeń niezbędnych do stworzenia innowacyjnego procesu technologicznego do produkcji zakrętek do lakierów do paznokci powstających z materiału z recyklingu. Zaplanowane w module maszyny i urządzenia zapewnią przebieg procesu produkcyjnego działającego w pełni automatycznie.

Drugi moduł wdrażany w projekcie to Internacjonalizacja. Celem modułu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na tych rynkach. Dodatkowo, dzięki temu firma osiągnie przychody z eksportu na nowe rynki, a także wykreuje wizerunek firmy jako solidnego partnera biznesowego oferującego wysokiej jakości produkty.

W ramach modułu zaplanowano udział w 9 zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w następujących krajach Niemcy (2 imprezy) , USA (2 imprezy), Włochy (2 imprezy) , Hiszpania , Francja, Ukraina.


Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach powstawania nowych produktów i osoby zarządzające innowacjami w przedsiębiorstwie Selpo. Docelowo z innowacyjnych rozwiązań dotyczących zakrętek z materiału z recyklingu, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci firmy na całym świecie, a docelowo, każda osoba używająca lakierów do paznokci i ceniącą sobie ochronę środowiska. Efektem projektu będzie zautomatyzowanie procesu produkcji i wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych zaprojektowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb społecznych oraz poszerzenie rynków zbytu.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 FENG ścieżka SMART

Wartość projektu : 22.496.288,00 zł

Koszty kwalifikowane : 18.381.829,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12.768.529,00 zł

14

SELPO Sp. z o.o.

uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-26-0037/22
„Internacjonalizacja firmy PPH Selpo Arkadiusz Sosnowski na nowych rynkach zagranicznych”

objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-26-0037/22-00 podpisaną dnia 18.11.2022

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Wartość całkowita projektu: 1 008 268,00 PLN
Wartość dofinansowania: 786 335,00 PLN

Celem projektu jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych i oferowaniu wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych.

CONTACT

WRITE TO US

ADDRESS

Producer Of Brushes And Caps For Nail Polish