Samodzielna Księgowa

OFERTA PRACY

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym zagadnień dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Minimum 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku księgowym
 • Samodzielne sporządzanie sprawozdań
 • Umiejętności obsługi programów komputerowych w tym programów finansowych
 • Świadczenia w księgowaniu stanów magazynowych i produkcji
 • Umiejętności logicznego myślenia, samodzielności, skrupulatności, dociekliwości
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Nastawienia na poszukiwanie rozwiązań
 • Zaangażowania w pracę i gotowości do wykazywania własnej inicjatywy
 • Rzetelności i odpowiedzialności
 • Doświadczenie w przygotowywaniu deklaracji podatkowych oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Bardzo dobra znajomość polskiej Ustawy o Rachunkowości; Ustawy o Podatku Dochodowym i Podatku VAT;
 • Dobra znajomość zagadnień ustawy o rachunkowości i KSR;
 • Znajomość prawa podatkowego, zasad rachunkowości, PDOF oraz ustawy o VAT
 • Doskonała organizacja pracy
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne

Twój zakres obowiązków:

 • Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości firmy handlowo-produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, US, ZUS, ARiMR) i audytorami
 • Przygotowywanie bieżących analiz i raportów
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla 24 osób
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej i rozliczanie produkcji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Monitorowanie i rozliczanie należności i zobowiązań
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych (CIT,VAT, PIT) i statystycznych (GUS, Intrastat)
 • Współpraca przy audytach wewnętrznych, zewnętrznych oraz kontrolach podatkowych
 • Przygotowywanie bieżących analiz i raportów
 • Weryfikacja, klasyfikacja i księgowanie dokumentów np. faktur sprzedaży, zakupu, wyciągów bankowych, list płac.
 • Dokonywanie płatności w systemie bankowości internetowej
 • Kontrola przestrzegania procedur i poprawności zapisów księgowych
 • Nadzór nad środkami trwałymi, prowadzenie rejestrów środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji
 • Monitorowanie i rozliczanie kont rozrachunkowych (klienci, dostawcy, itp.)

Miejsce pracy: Stąporków, woj. Świętokrzyskie
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Samodzielna Księgowa” na
adres: biuro@selpo.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H. SELPO moich danych osobowych,
zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.DZ.U. z 2016
r., poz.922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H. SELPO
moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

kontakt

NAPISZ DO NAS

ADRES

Producent Pędzelków i Nakrętek do Lakierów